Строителство на жилищни сгради и предприемачество

НАЧАЛО

Фирмата търси да закупи парцели за строителство в града и околностите.

Фирма Билдком ООД е съзадена през 2005г .в Стара Загора. Специализирана е в строителство на сгради и предприемачество в сферата на недвижимите имоти .

Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителите в България от самото му създаване.

Всички обекти на фирмата се намират в Стара Загора. За обектите основният ни принцип е максимално качество на достъпна пазарна цена за максимално кратки срокове.