За нас

Фирма Билдком ООД е съзадена през 2005г .в Стара Загора. Специализирана е в строителство на сгради и предприемачество в сферата на недвижимите имоти .
Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителите в България от самото му създаване.
Всички обекти на фирмата се намират в Стара Загора.
За обектите основният ни принцип е максимално качество на достъпна пазарна цена за максимално кратки срокове.